Alsiko logo

Evidencija radnog vremena

26 godina s Vama!

Evidencija radnog vremena sastavni je dio modernih poslovnih sustava, i kao takav čini dio obrade poslovnih informacija određene tvrtke. U ponudi imamo JANTAR sustav, koji je vodeći proizvođač opreme i sistemskih rješenja za sustave evidencije radnog vremena i kontrolu pristupa.

 • DIGITALNA ŠIHTERICA

   

 • POTPUNA I BRZA INTEGRACIJA

   

 • KVALITETNA OPREMA

   

 • USER FRIENDLY SUČELJE

   

 • INTEGRACIJA SA POSLOVNIM PROGRAMIMA ZA OBRAĆUN PLAĆA

   

 • TRENUTAN OBRAĆUN PLAĆA

   

 • SMANJENJE KAŠNJENJA DJELATNIKA

   

 • OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

   

 • KONTROLA ODSUTNOSTI